Skip to content

Informacije javnega značaja

Družba Interzav, d.o.o., kot odvisna družba Intereurope d.d., je od 13.11.2019 postala zavezanka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – ZDIJZ-UPB 2, 117/2006 – ZdavP-2, 23/2014, 19/2015 – odl. US, 102/2015 in 7/2018) in bo objavljala informacije v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne na strani: https://www.intereuropa.si/si/medijski-center/informacije-javnega-znacaja

Prosimo, da morebitne pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov: infoJZ@intereuropa.si ali po navadni pošti na naslov: Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, s pripisom »Informacije javnega značaja – Interzav«.

📄 Prejemki poslovodstva (135 KB)