Skip to content

O nas

NAŠE PODJETJE

Rojstvo podjetja sega v leto 1990, ko je bil sprejet novi Zakon o zavarovalnicah, kar je povzročilo večjo liberalizacijo in s tem tudi povečalo konkurenčnost na zavarovalnem trgu. Ustanovljene so bile nove zavarovalnice, med njimi Adriatic, Tilia, Maribor, Ljubljanska zavarovalnica, ipd. Novi Zakon je omogočil tudi ustanovitev organizacij za opravljanje drugih zavarovalnih poslov (zavarovalne agencije).

Intereuropa je v svojem organigramu imela strokovni oddelek za zavarovanje, ki je zaposloval 3 osebe, ki so skrbele za zavarovanja, obnove zavarovalnih pogodb, predvsem pa za reševanje številnih odškodninskih zahtevkov. Zaradi zmanjševanja stroškov poslovanja se je odločila za ustanovitev gospodarske družbe INTERZAV d.o.o. (INTEReuropa-ZAVarovanje). 15. novembra 1991 je družba pričela z delom in Intereuoropa je s pogodbo o medsebojnem sodelovanju vse posle glede posredovanja pri sklepanju zavarovanj in v zvezi z reševanjem škodnih primerov zaupala svoji novoustanovljeni družbi Interzav d.o.o.

Podjetje od takrat ves čas razvija tudi svetovalno funkcijo in je specialist za zavarovanja v transportu in logistiki. Zato na tem področju zaposleni večkrat dajejo zavarovalnicam pobude za nove zavarovalne rešitve in produkte.

Kmalu po ustanovitvi je podjetje razširilo sklepanje zavarovanj tudi na podjetja in posameznike zunaj koncerna Intereuropa v špedicijski in transportni dejavnosti, prav tako pa je svoje znanje in izkušnje širilo na ostalih zavarovalnih področjih, tako da sedaj praktično ni zavarovalne vrste, ki je ne bi sklepali in o njej svetovali.

INTERZAV d.o.o. DANES

INTERZAV d.o.o., zavarovalno zastopniška družba je ena redkih, če že ne edina v Sloveniji, ki zastopa kar sedem slovenskih zavarovalnic za vse zavarovalne vrste s 30-letnimi izkušnjami. Poznamo večino različnega “drobnega tiska” ki se skriva v pogojih osebnih, avtomobilskih, premoženjskih in ostalih zavarovalnih vrst in za vas naredimo primerjalne izračune in kritja med različnimi zavarovalnicami. V določenem obdobju se pogoji in cene pri zavarovalnicah spreminjajo in mi to spremljamo za vas popolnoma brezplačno.

Pri nas lahko na enem mestu sklenete katerokoli zavarovanje (avtomobilska, premoženjska, nezgodna, življenjska, transportna, odgovornostna,…) pri skoraj katerikoli zavarovalnici. Naša prodajna prednost pa je tudi ta, da posredujemo pri reševanju odškodninskih zahtevkov za svoje stranke.

Trenutno imamo preko 1.200 strank, med katerimi so podjetja in fizične osebe iz vse Slovenije.

Zelo pomembno je, da svoja zavarovanja zaupate zastopniku, ki ga poznate, je vedno dosegljiv za vse informacije, mu zaupate, ki ni ekskluzivni zastopnik samo ene zavarovalnice in mu zavarovalno zastopanje ni izhod v sili med iskanjem ustrezne zaposlitve, ampak to delo opravlja že 30 let.

NAŠE PODJETJE

Rojstvo podjetja sega v leto 1990, ko je bil sprejet novi Zakon o zavarovalnicah, kar je povzročilo večjo liberalizacijo in s tem tudi povečalo konkurenčnost na zavarovalnem trgu. Ustanovljene so bile nove zavarovalnice, med njimi Adriatic, Tilia, Maribor, Ljubljanska zavarovalnica, ipd. Novi Zakon je omogočil tudi ustanovitev organizacij za opravljanje drugih zavarovalnih poslov (zavarovalne agencije).

Intereuropa je v svojem organigramu imela strokovni oddelek za zavarovanje, ki je zaposloval 3 osebe, ki so skrbele za zavarovanja, obnove zavarovalnih pogodb, predvsem pa za reševanje številnih odškodninskih zahtevkov. Zaradi zmanjševanja stroškov poslovanja se je odločila za ustanovitev gospodarske družbe INTERZAV d.o.o. (INTEReuropa-ZAVarovanje). 15. novembra 1991 je družba pričela z delom in Intereuoropa je s pogodbo o medsebojnem sodelovanju vse posle glede posredovanja pri sklepanju zavarovanj in v zvezi z reševanjem škodnih primerov zaupala svoji novoustanovljeni družbi Interzav d.o.o.

Podjetje od takrat ves čas razvija tudi svetovalno funkcijo in je specialist za zavarovanja v transportu in logistiki. Zato na tem področju zaposleni večkrat dajejo zavarovalnicam pobude za nove zavarovalne rešitve in produkte.

Kmalu po ustanovitvi je podjetje razširilo sklepanje zavarovanj tudi na podjetja in posameznike zunaj koncerna Intereuropa v špedicijski in transportni dejavnosti, prav tako pa je svoje znanje in izkušnje širilo na ostalih zavarovalnih področjih, tako da sedaj praktično ni zavarovalne vrste, ki je ne bi sklepali in o njej svetovali.

INTERZAV d.o.o. DANES

INTERZAV d.o.o., zavarovalno zastopniška družba je ena redkih, če že ne edina v Sloveniji, ki zastopa kar sedem slovenskih zavarovalnic za vse zavarovalne vrste s 30-letnimi izkušnjami. Poznamo večino različnega “drobnega tiska” ki se skriva v pogojih osebnih, avtomobilskih, premoženjskih in ostalih zavarovalnih vrst in za vas naredimo primerjalne izračune in kritja med različnimi zavarovalnicami. V določenem obdobju se pogoji in cene pri zavarovalnicah spreminjajo in mi to spremljamo za vas popolnoma brezplačno.

Pri nas lahko na enem mestu sklenete katerokoli zavarovanje (avtomobilska, premoženjska, nezgodna, življenjska, transportna, odgovornostna,…) pri skoraj katerikoli zavarovalnici. Naša prodajna prednost pa je tudi ta, da posredujemo pri reševanju odškodninskih zahtevkov za svoje stranke.

Trenutno imamo preko 1.200 strank, med katerimi so podjetja in fizične osebe iz vse Slovenije.

Zelo pomembno je, da svoja zavarovanja zaupate zastopniku, ki ga poznate, je vedno dosegljiv za vse informacije, mu zaupate, ki ni ekskluzivni zastopnik samo ene zavarovalnice in mu zavarovalno zastopanje ni izhod v sili med iskanjem ustrezne zaposlitve, ampak to delo opravlja že 30 let.

ETIČNI KODEKS KONCERNA INTEREUROPA

V družbah koncerna INTEREUROPA je integriteta ena izmed najpomembnejših vrednot. Poslujemo v skladu z zakoni, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli. Korporativno integriteto razumemo kot eden izmed temeljnih pogojev za uspešno in dolgoročno poslovanje. Zaposleni v družbah koncerna INTEREUROPA pri svojem delu sprejemamo odločitve, ki vplivajo na poslovanje, korporativno integriteto in ugled družbe. Etični kodeks zavezuje vse zaposlene in nas usmerja k pravilnim ravnanjem v določenih okoliščinah.

NAŠE OSNOVNE ETIČNE VREDNOTE

  • Poštenost. Pri doseganju ciljev družbe je pomembno povezovanje in delo z ljudmi, na katere se lahko zanesemo. Zahtevamo pošteno obnašanje in odprt odnos vseh, ki so v proces vključeni. Spoštujemo pravila, poslovne etike ter sklenjene dogovore.
  • Zaupnost. Skrivnosti družbe in poslovne skrivnosti obravnavamo zaupno. Zaposleni uporabljamo informacije le za opravljanje delovnih nalog.
  • Nepristranskost. Zaposleni se izogibamo kakršnikoli obliki diskriminacije, ki bi temeljila na starosti, rasi, etični pripadnosti, nacionalnosti, jeziku, veroizpovedi, političnem ali sindikalnem prepričanju, spolu, spolni usmerjenosti in zdravju.
  • Skladnost. V družbi delujemo skladno z veljavno zakonodajo, smernicami, internimi pravili, sprejetimi akti, standardi, etičnim kodeksom in vrednotami koncerna INTEREUROPA.
  • Odgovornost. Izpolnimo svoje obveznosti in prevzemamo odgovornosti za svoje ravnanje do ostalih zaposlenih, delničarjev, kupcev, dobaviteljev, naravnega in družbenega okolja.
  • Transparentnost. Obveščanje tako znotraj družbe kot navzven poteka transparentno, razumljivo, odkrito in pošteno.

 

 Etični kodeks (241 KB)

INTERŽVIŽGAČ – APLIKACIJA ZA PRIJAVO SUMOV KRŠITEV

Aplikacija je namenjena prijavam sumov kršitev in postavljanju vprašanj s področja integritete tako s strani delavcev koncerna Intereuropa, kot tudi s strani tretjih oseb. Vse prejete podatke obdelujemo izključno z namenom odkrivanja in preiskovanja sumov kršitev, oziroma nudenja pojasnil v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev v koncernu Intereuropa.

Interžvižgač

Kontakt: etika@intereuropa.si